Historie

Fugleforeningen for Hjørring og Omegn blev stiftet d. 18-2-1958, på en generalforsamling, som nogle få fugleinteresserede folk i Hjørring, havde indkaldt til. Forud var der gået nogle år, hvor de mødtes mere eller mindre tilfældigt, i bagbutikken hos byens eneste fuglehandler, og nu følte de at tiden var inde, til at lave mere faste rammer for deres hobby.

Den første bestyrelse kom til at bestå af Knud Sørensen (formand), Åge Nielsen (kasserer), samt Evald Ludvigsen, Helge Bøhlers og Svend Bæk. Kontingentet blev fastsat til 6 kr. årligt, samt yderligere 4 kr. i indskud.

De første møder blev holdt i Selskabslokalerne i Østergade 52. Dette blev dog snart ændret til Logen i Vendelbogade, da kaffen var billigere her!

Man brugte også dengang ofte foredragsholdere til møderne, men på grund af den besværlige rejsetid, tog bestyrelsens medlemmer i nogle tilfælde ud til "eksperterne" med en båndoptager. Disse bånd blev så afspillet på møderne, men også møder hvor der blev vist film eller lysbilleder, var populære. Der arrangeredes også udflugter til andre foreninger, bl.a. Aalborg, Aarhus og Randers.

I en del år sluttede møderne ofte med en auktion over fugle, som var skænket af medlemmer og andre. Eksempelvis blev et par grå Risfugle solgt d. 2-4-58 for 19 kr. og et par Undulater solgtes d. 7-4-60 for 6 kr.

Den første udstilling blev afholdt i Ungdomshjemmet. Der kom ca. 900 betalende for at se de 600 udstillede fugle. De fleste af disse fugle havde man måttet låne af fuglehandlere i Hjørring og Aalborg, da medlemmernes interesse for at udstille deres egne, var mildt sagt begrænset.

I de første år havde man store problemer med at samle medlemmerne til møder, og også bestyrelsesmøderne kneb det med, så først i 60 erne, var der forslag fremme om at opløse foreningen, men ved stor entusiasme fra enkelte medlemmers side, lykkedes det at få sat gang i foreningsarbejdet igen.

Disse få, hvoraf nogle stadig er medlemmer, kan vi takke for, at vi i dag har en velfungerende forening med over 57 medlemmer, hvor vi kan mødes og få tilført ny viden om vores fælles hobby.Tommy P. Nielsen

Del siden