Regler

Pkt. 1. Deltagelse for ordningen betinger medlemskab af Fugleforeningen for Hjørring og Omegn.

Pkt. 2. Opdrætsforsøg skal så snart det er kendt, anmeldes til de af foreningen udpegede kontrollanter, og registreres. 
Det skal kontrolleres af 1 person mindst 2 gange. 
Første gang når ungen går af reden, og anden gang 30 dage efter første kontrol.

Pkt. 3.  Der tildeles hvert 1.opdræt et diplom, som erkendelse og bevis.

Pkt. 4. Opdræt skal føres i foreningens protokol, og offentliggøres i Fugle-Nyt.

Pkt. 5.  Domesticerede fugle(Risfugle, Zebra / Mågefinker, Kanarier),
Undulater og mutationer), kan ikke anerkendes som 1. opdræt.
Opdræt af ammefugle godkendes heller ikke.
Dette gælder dog ikke for redesnyltere.

Pkt. 6.  Opdrætsordningen kan træde i kraft straks efter general-forsamlingen. Samme dato er alle tidligere opdræt, der har været udstillet blevet registreret på grundlag af de foregående 15 års udstillingskataloger, dette danner grundlag for starten på lokalt 1. opdræt.

Disse opdrætsregler er vedtaget på generalforsamlingen februar 1990.

Del siden